ikona Pikona R
341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
ikona P
Číslo předpisu 341/2008 Sb.
Částka 110
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 8. 2008
Platnost od 12. 9. 2008
Účinnost od 12. 9. 2008
Novelizuje předpis 294/2005 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 437/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a změna vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Účinnost 12.9.2008.

ČÁST DRUHÁ

  • Změna v §12 vyhlášky č. 294/2005 sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Účinnost změn 12.9.2008.