ikona Pikona R
388/1991 Sb. - Zákon o Státním fondu životního prostředí ČR

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
388/1991 Sb. - Zákon o Státním fondu životního prostředí ČR
ikona P
Číslo předpisu 388/1991 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon ČNR
Přijat dne 10. 9. 1991
Platnost od 4. 10. 1991
Účinnost od 4. 10. 1991
Poznámka k účinnosti Ustanovení §2 odst. 1 písm. d) a §7 nabývají účinnosti 1.1.1992.
Novelizuje předpis 77/1969 Sb.
Novelizován předpisem 334/1992 Sb., 254/2001 Sb., 482/2004 Sb., 227/2009 Sb., 346/2009 Sb., 239/2012 Sb., 250/2014 Sb., 41/2015 Sb., 367/2017 Sb., 113/2018 Sb.