ikona Pikona R
151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
ikona P
Číslo předpisu 151/1997 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 1997
Platnost od 10. 7. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Novelizuje předpis 526/1990 Sb., 265/1991 Sb., 328/1991 Sb., 549/1991 Sb., 357/1992 Sb., 368/1992 Sb., 586/1992 Sb., 588/1992 Sb.
Novelizován předpisem 237/2004 Sb., 238/2004 Sb., 257/2004 Sb., 296/2007 Sb., 188/2011 Sb., 350/2012 Sb., 303/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 228/2014 Sb., 225/2017 Sb., 237/2020 Sb.
Prováděn předpisem 279/1997 Sb., REG 983702, 540/2002 Sb., 3/2008 Sb., 441/2013 Sb.