ikona Pikona R
304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
ikona P
Číslo předpisu 304/2013 Sb.
Částka 116
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Platnost od 30. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 161/2006 Sb., 227/2009 Sb., 424/2010 Sb.
Ruší předpis 116/1985 Sb.
Novelizován předpisem 87/2015 Sb., 192/2016 Sb., 298/2016 Sb., 368/2016 Sb., 460/2016 Sb., 303/2017 Sb., 287/2018 Sb., 33/2020 Sb.
Prováděn předpisem 323/2013 Sb., 351/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
PŘEDMĚT ÚPRAVY
Veřejné rejstříky

  1. Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen "veřejný rejstřík") se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
  2. Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách.
  3. Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.
  4. Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.
  2. Část třetí zákona č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.
  3. Část sedmá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, včetně nadpisu.
  4. Část pátá zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, včetně nadpisu.

Účinnost 1.1.2014.