ikona Pikona R
292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2 3 4 5 6
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5 6
292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
ikona P
Číslo předpisu 292/2013 Sb.
Částka 112
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Platnost od 27. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizován předpisem 87/2015 Sb., 161/2016 Sb., 189/2016 Sb., 298/2016 Sb., 334/2016 Sb., 460/2016 Sb., 296/2017 Sb., 303/2017 Sb.
Prováděn předpisem 351/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zvláštních řízeních soudních.
Tento zákon upravuje řízení

 1. o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti,
 2. ve věcech nezvěstnosti a smrti,
 3. o přivolení k zásahu do integrity,
 4. ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,
 5. o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,
 6. o pozůstalosti,
 7. o úschovách,
 8. o umoření listin,
 9. ve věcech kapitálového trhu,
 10. o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
 11. o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,
 12. o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,
 13. ve věcech voleb zaměstnanců,
 14. o soudním prodeji zástavy,
 15. o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry,
 16. ve věcech manželských a partnerských,
 17. ve věci ochrany proti domácímu násilí,
 18. o určení a popření rodičovství,
 19. ve věcech osvojení,
 20. ve věcech péče soudu o nezletilé,
 21. v některých věcech výkonu rozhodnutí.

Účinnost 1.1.2014.