ikona Pikona R
73/2000 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy

Znění účinné ke dni 22. 2. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
73/2000 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy
ikona P
Číslo předpisu 73/2000 Sb. m. s.
Částka 35
Druh předpisu sdělení ministerstva
Přijat dne 3. 10. 1985
Platnost od 1. 8. 2000
Účinnost od 26. 8. 2000