ikona Pikona R
185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Znění účinné ke dni 5. 8. 2020
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 185/2001 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 5. 2001
Platnost od 14. 6. 2001
Účinnost od 14. 6. 2001
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2002, s výjimkou §31 odst. 5 a §38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti 23.2.2002, a části šestnácté, která nabývá účinnosti 14.6.2001. Ustanovení §38 odst. 1 písm. f) nabývá účinnosti 1.1.2003.
Pr. př. je v úplném znění 106/2005 Sb.
Opraven předpisem REG 05096001
Novelizuje předpis 130/1974 Sb., 565/1990 Sb., 157/1998 Sb., 167/1998 Sb., 352/1999 Sb.
Ruší předpis 125/1997 Sb., 37/2000 Sb.
Novelizován předpisem 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004 Sb., 7/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 314/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 34/2008 Sb., 383/2008 Sb., 9/2009 Sb., 157/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 297/2009 Sb., 326/2009 Sb., 154/2010 Sb., 31/2011 Sb., 77/2011 Sb., 264/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 85/2012 Sb., 165/2012 Sb., 167/2012 Sb., 69/2013 Sb., 169/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 Sb., 184/2014 Sb., 229/2014 Sb., 223/2015 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 45/2019 Sb.
Prováděn předpisem 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., 197/2003 Sb., 294/2005 Sb., 352/2005 Sb., 95/2006 Sb., 124/2006 Sb., 341/2008 Sb., 352/2008 Sb., 374/2008 Sb., 170/2010 Sb., 465/2013 Sb., 321/2014 Sb., 352/2014 Sb., 248/2015 Sb., 93/2016 Sb., 94/2016 Sb., 130/2019 Sb.