ikona Pikona R
278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
ikona P
Číslo předpisu 278/2008 Sb.
Částka 94
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 23. 7. 2008
Platnost od 14. 8. 2008
Účinnost od 14. 8. 2008
Ruší předpis 469/2000 Sb., 491/2004 Sb., 100/2005 Sb., 324/2006 Sb.
Provádí předpis 455/1991 Sb.
Novelizován předpisem 288/2010 Sb., 368/2012 Sb., 365/2013 Sb., 155/2016 Sb., 178/2017 Sb., 143/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví

  1. obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
  2. obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
  3. obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
  4. obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
  2. Nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
  3. Nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
  4. Nařízení vlády č. 324/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 14.8.2008.