ikona Pikona R
Zrušený - 146/2007 Sb. - Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Neplatné znění účinné ke dni 31. 8. 2012
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
146/2007 Sb. - Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 146/2007 Sb.
Částka 53
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 30. 5. 2007
Platnost od 27. 6. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 8. 2012
Ruší předpis 352/2002 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 476/2009 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy

 1. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje specifické emisní limity a podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 2. Toto nařízení se nevztahuje na spalovací zdroje
  1. v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování,
  2. pro dodatečné spalování, určené k čištění odpadních plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací zdroje,
  3. pro regeneraci katalyzátorů,
  4. pro zpracování sulfanu na síru,
  5. reaktorů užívaných v chemickém průmyslu,
  6. pro otop koksárenských baterií,
  7. určené výhradně pro spalování odpadů,
  8. ohřívačů větru vysokých pecí,
  9. plynových turbín umístěných na těžebních plošinách.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2008.