ikona Pikona R
235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2 3 4 5 6
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5 6
235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty
ikona P
Číslo předpisu 235/2004 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §23 odst. 3, §73 odst. 3 věty poslední a §51 odst. 1 písm. j) nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Pr. př. je v úplném znění 85/2009 Sb., 36/2010 Sb.
Ruší předpis 588/1992 Sb., 321/1993 Sb., 258/1994 Sb., 133/1995 Sb., 27/1996 Sb., 208/1997 Sb., 199/1998 Sb., 230/2000 Sb., 414/2003 Sb.
Novelizován předpisem 236/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb., 124/2005 Sb., 215/2005 Sb., 217/2005 Sb., 377/2005 Sb., 441/2005 Sb., 442/2005 Sb., 545/2005 Sb., 109/2006 Sb., 230/2006 Sb., 319/2006 Sb., 172/2007 Sb., 261/2007 Sb., 270/2007 Sb., 296/2007 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 126/2008 Sb., 302/2008 Sb., 342/2008 Sb., 54/2009 Sb., 87/2009 Sb., 281/2009 Sb., 362/2009 Sb., 489/2009 Sb., 120/2010 Sb., 199/2010 Sb., 47/2011 Sb., 370/2011 Sb., 375/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 18/2012 Sb., 167/2012 Sb., 333/2012 Sb., 500/2012 Sb., 241/2013 Sb., 344/2013 Sb., 196/2014 Sb., 262/2014 Sb., 267/2014 Sb., 360/2014 Sb., 377/2015 Sb., 113/2016 Sb., 188/2016 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 33/2017 Sb., 40/2017 Sb., 170/2017 Sb., 225/2017 Sb., 371/2017 Sb., 283/2018 Sb., 6/2019 Sb., 80/2019 Sb., 256/2019 Sb., 283/2020 Sb., 299/2020 Sb.
Prováděn předpisem 361/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o dani z přidané hodnoty.
Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty. Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
  2. Zákon č. 321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
  3. Zákon č. 258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 133/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 208/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou
a) ustanovení §23 odst. 3, §73 odst. 3 věty poslední a §51 odst. 1 písm. j), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005,
b) ustanovení §51 odst. 1 písm. i) a §68 odst. 10, která pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004,
c) ustanovení §85, které pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.