ikona Pikona R
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Znění účinné ke dni 15. 1. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
ikona P
Číslo předpisu 134/2016 Sb.
Částka 51
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2016
Platnost od 29. 4. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Poznámka k účinnosti Složitě konstruované výjimky z účinnosti jsou upraveny v §279 odst. 2 až 5 zákona.
Opraven předpisem REG 16126001
Novelizuje předpis 110/2007 Sb., 296/2007 Sb., 41/2009 Sb., 110/2009 Sb., 227/2009 Sb., 73/2011 Sb., 367/2011 Sb., 420/2011 Sb., 1/2012 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb.
Ruší předpis 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 217/2006 Sb., 238/2006 Sb., 274/2006 Sb., 328/2006 Sb., 30/2008 Sb., 76/2008 Sb., 77/2008 Sb., 78/2008 Sb., 417/2009 Sb., 474/2009 Sb., 179/2010 Sb., 392/2010 Sb., 423/2010 Sb., 9/2011 Sb., 162/2011 Sb., 258/2011 Sb., 276/2011 Sb., 447/2011 Sb., 55/2012 Sb., 133/2012 Sb., 230/2012 Sb., 231/2012 Sb., 232/2012 Sb., 386/2012 Sb., REG 12031001, 341/2013 Sb., 456/2013 Sb., 40/2015 Sb., 171/2015 Sb., 393/2015 Sb.
Novelizován předpisem 368/2016 Sb., 147/2017 Sb., 183/2017 Sb., 287/2018 Sb., 277/2019 Sb., 309/2019 Sb.
Prováděn předpisem 168/2016 Sb., 169/2016 Sb., 170/2016 Sb., 172/2016 Sb., 173/2016 Sb., 248/2016 Sb., 260/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zadávání veřejných zakázek.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,
  2. povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,
  3. uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
  4. zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,
  5. zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,
  6. informační systém o veřejných zakázkách,
  7. systém kvalifikovaných dodavatelů,
  8. systém certifikovaných dodavatelů,
  9. dozor nad dodržováním tohoto zákona.

§278 - Zrušovací ustanovení