ikona Pikona R
338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí

Znění účinné ke dni 11. 6. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2