ikona Pikona R
16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Znění účinné ke dni 5. 6. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
ikona P
Číslo předpisu 16/2016 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 13. 1. 2016
Platnost od 22. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Ruší předpis 51/2006 Sb., 81/2010 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví

  1. podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě,
  2. způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a
  3. pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

§18 - Přechodné ustanovení
§19 - Zrušovací ustanovení