ikona Pikona R
269/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
269/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
ikona P
Číslo předpisu 269/2009 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 8. 2009
Platnost od 26. 8. 2009
Účinnost od 26. 8. 2009
Novelizuje předpis 501/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §7, §20, §22, §24 (změny),
  • vkládají se nové §24a "Studny individuálního zásobování vodou" až §24e "Staveniště" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18a a 18b,
  • §25 (změny),
  • §26 "Výjimky" - nové znění.

Účinnost změn 26.8.2009.