ikona Pikona R
428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2 3 4
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4
428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
ikona P
Číslo předpisu 428/2001 Sb.
Částka 161
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 11. 2001
Platnost od 11. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.
Ruší předpis 144/1978 Sb., 185/1988 Sb.
Provádí předpis 274/2001 Sb.
Novelizován předpisem 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb., 448/2017 Sb.