ikona Pikona R
13/2014 Sb. - Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
13/2014 Sb. - Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
ikona P
Číslo předpisu 13/2014 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 1. 2014
Platnost od 21. 1. 2014
Účinnost od 1. 2. 2014
Ruší předpis 545/2002 Sb., 122/2007 Sb.
Provádí předpis 139/2002 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství upravuje

  1. náležitosti návrhu pozemkových úprav,
  2. pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,
  3. obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav podle §18 odst. 6 zákona.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
  2. Vyhláška č. 122/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Účinnost 1.2.2014.