ikona Pikona R
379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Znění účinné ke dni 15. 3. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
379/2016 Sb. - Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
ikona P
Číslo předpisu 379/2016 Sb.
Částka 151
Druh předpisu vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přijat dne 7. 11. 2016
Platnost od 18. 11. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Provádí předpis 263/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
Předmět úpravy
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zapracovává příslušné předpisy Euratomu a upravuje typové schválení některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravu radioaktivní nebo štěpné látky.