ikona Pikona R
Zrušený - 416/2010 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Neplatné znění účinné ke dni 29. 2. 2016
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
416/2010 Sb. - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
ikona P
Číslo předpisu 416/2010 Sb.
Částka 146
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 14. 12. 2010
Platnost od 29. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 29. 2. 2016
Provádí předpis 254/2001 Sb.
Zrušen předpisem 57/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Nařízením vlády se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Účinnost 1.1.2011.