ikona Pikona R
337/2011 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Neplatné znění účinné ke dni 31. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
337/2011 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
ikona P
Číslo předpisu 337/2011 Sb.
Částka 118
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 11. 2011
Platnost od 21. 11. 2011
Účinnost od 21. 11. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) §2 odst. 1 písm. a) a d) nabývá účinnosti dne 20.12.2011 a b) §2 odst. 1 písm. e) nabývá účinnosti dne 1.1.2013.
Platnost do 31. 12. 2019
Ruší předpis 442/2004 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Zrušen předpisem 319/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu v souladu s právem Evropské unie stanoví

  1. náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a seznam výrobků spojených se spotřebou energie,
  2. požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh, se zrušuje.

Účinnost dnem vyhlášení (21.11.2011), s výjimkou ustanovení

  1. §2 odst. 1 písm. a) a d), která nabývají účinnosti dnem 20.12. 2011, a
  2. §2 odst. 1 písm. e), které nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.