ikona Pikona R
219/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
219/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
ikona P
Číslo předpisu 219/2016 Sb.
Částka 85
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 7. 7. 2016
Platnost od 18. 7. 2016
Účinnost od 19. 7. 2016
Ruší předpis 26/2003 Sb., 621/2004 Sb., 93/2015 Sb.
Provádí předpis 90/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Předmět úpravy

  • Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje technické požadavky na tlaková zařízení, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
  • Toto nařízení se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším dovoleným tlakem PS větším než 0,5 bar.

§17 - Přechodná ustanovení
§18 - Zrušovací ustanovení