ikona Pikona R
20/1993 Sb. - Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Znění účinné ke dni 12. 2. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
20/1993 Sb. - Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
ikona P
Číslo předpisu 20/1993 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon ČNR
Přijat dne 20. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizován předpisem 22/1997 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 309/2002 Sb., 281/2003 Sb., 626/2004 Sb., 531/2006 Sb., 381/2008 Sb., 445/2011 Sb., 250/2014 Sb.