ikona Pikona R
418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ikona P
Číslo předpisu 418/2011 Sb.
Částka 146
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2011
Platnost od 22. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizován předpisem 419/2011 Sb., 105/2013 Sb., 141/2014 Sb., 375/2015 Sb., 135/2016 Sb., 183/2016 Sb., 455/2016 Sb., 55/2017 Sb., 183/2017 Sb., 114/2020 Sb., 333/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům

  1. Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.
  2. Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník a v řízení proti právnické osobě trestní řád, není-li to z povahy věci vyloučeno.
  3. Pro účely jiných právních předpisů se trestním řízením rozumí i řízení vedené proti právnické osobě podle tohoto zákona.

Účinnost 1.1.2012.