ikona Pikona R
Zrušený - 266/2006 Sb. - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Neplatné znění účinné ke dni 30. 9. 2015
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
266/2006 Sb. - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
ikona P
Číslo předpisu 266/2006 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 7. 6. 2006
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2017, s výjimkou §38 a 43 nabývají účinnosti 1.1.2011 a ustanovení §92 a 93 nabývají účinnosti 7.6.2006.
Platnost do 30. 9. 2015
Novelizován předpisem 218/2007 Sb., 306/2008 Sb., 41/2009 Sb., 158/2009 Sb., 282/2009 Sb., 303/2009 Sb., 73/2011 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 401/2012 Sb., 463/2012 Sb., 182/2014 Sb., 267/2014 Sb.
Zrušen předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců.
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
  2. Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti úrazového pojištění.

Účinnost dnem 1.1.2008, s výjimkou §38 a §43, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2011, a s výjimkou §92 a §93, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona (7.6.2006).

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2008):

  1. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
  2. Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  3. Zákon č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995.
  4. Vyhláška č. 43/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  5. Vyhláška č. 98/1996 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.
  6. Vyhláška č. 74/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Vyhláška č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.