ikona Pikona R
49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2 3 4
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4
49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 49/1997 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 3. 1997
Platnost od 28. 3. 1997
Účinnost od 1. 4. 1997
Pr. př. je v úplném znění 439/2006 Sb.
Novelizuje předpis 385/1990 Sb., 455/1991 Sb.
Ruší předpis 47/1956 Sb., 203/1964 Sb., 209/1964 Sb., 43/1976 Sb., 127/1976 Sb., 104/1977 Sb., 47/1980 Sb., 90/1990 Sb., 305/1993 Sb.
Novelizován předpisem 189/1999 Sb., 146/2000 Sb., 258/2002 Sb., 309/2002 Sb., 281/2003 Sb., 167/2004 Sb., 626/2004 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 225/2006 Sb., 531/2006 Sb., 124/2008 Sb., 274/2008 Sb., 381/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 301/2009 Sb., 407/2010 Sb., 137/2011 Sb., 375/2011 Sb., 445/2011 Sb., 127/2014 Sb., 250/2014 Sb., 298/2016 Sb., 319/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 261/2017 Sb., 111/2019 Sb., 277/2019 Sb.
Prováděn předpisem 108/1997 Sb., 410/2006 Sb., 466/2006 Sb., 261/2010 Sb., 262/2010 Sb., 263/2010 Sb., 9/2015 Sb.