ikona Pikona R
240/2000 Sb. - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2