ikona Pikona R
208/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
208/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních
ikona P
Číslo předpisu 208/2005 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 5. 2005
Platnost od 30. 5. 2005
Účinnost od 14. 6. 2005
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Prováděn předpisem 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních.

Účinnost 14.6.2005.