ikona Pikona R
Zrušený - 426/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Neplatné znění účinné ke dni 6. 1. 2017
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
426/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
ikona P
Číslo předpisu 426/2000 Sb.
Částka 119
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 23. 10. 2000
Platnost od 13. 12. 2000
Účinnost od 1. 5. 2001
Poznámka k účinnosti § 4 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost.
Platnost do 6. 1. 2017
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Novelizován předpisem 483/2002 Sb., 251/2003 Sb.
Zrušen předpisem 426/2016 Sb.