ikona Pikona R
359/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
359/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
ikona P
Číslo předpisu 359/2013 Sb.
Částka 141
Druh předpisu vyhláška ČÚZK
Přijat dne 1. 11. 2013
Platnost od 18. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Ruší předpis 401/2011 Sb.
Provádí předpis 256/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního stanoví vzor formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.
Vyhláška č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2014.