ikona Pikona R
366/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Znění účinné ke dni 11. 6. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
366/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
ikona P
Číslo předpisu 366/2013 Sb.
Částka 143
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 30. 10. 2013
Platnost od 20. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 89/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Předmět úpravy

  1. Nařízení vlády upravuje
    1. způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce,
    2. části nemovité věci, které jsou společné,
    3. podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.
  2. Ustanovení tohoto nařízení týkající se bytu platí také pro nebytový prostor.
Účinnost 1.1.2014.