ikona Pikona R
358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu 358/2013 Sb.
Částka 141
Druh předpisu vyhláška ČÚZK
Přijat dne 1. 11. 2013
Platnost od 18. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 256/2013 Sb.
Novelizován předpisem 354/2015 Sb., 256/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního upravuje

  1. podmínky pro poskytování údajů z katastru,
  2. formu poskytovaných údajů z katastru,
  3. podmínky šíření údajů z katastru,
  4. úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem,
  5. podmínky poskytování služby sledování změn v katastru (dále jen "sledování změn") zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.
Účinnost 1.1.2014.