ikona Pikona R
357/2013 Sb. - Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
357/2013 Sb. - Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
ikona P
Číslo předpisu 357/2013 Sb.
Částka 141
Druh předpisu vyhláška ČÚZK
Přijat dne 1. 11. 2013
Platnost od 18. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 256/2013 Sb.
Novelizován předpisem 87/2017 Sb., 301/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního upravuje

  1. obsah souboru geodetických informací,
  2. obsah souboru popisných informací,
  3. činnost při správě a obnově katastrálního operátu,
  4. postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy úředně ověřeny,
  5. formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv,
  6. listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru,
  7. zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,
  8. označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem.

Účinnost 1.1.2014.