ikona Pikona R
498/2006 Sb. - Vyhláška o autorizovaných inspektorech

Znění účinné ke dni 19. 10. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
498/2006 Sb. - Vyhláška o autorizovaných inspektorech
ikona P
Číslo předpisu 498/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví činnost koordinačního orgánu pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

Účinnost 1.1.2007.