ikona Pikona R
19/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
19/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ikona P
Číslo předpisu 19/1979 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 1. 1979
Platnost od 5. 3. 1979
Účinnost od 1. 7. 1979
Novelizuje předpis 151/1969 Sb.
Ruší předpis 204/1956 Ú.l.
Provádí předpis 41/1957 Sb., 174/1968 Sb., 24/1972 Sb.
Novelizován předpisem 552/1990 Sb., 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.