ikona Pikona R
18/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Znění účinné ke dni 12. 2. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
18/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ikona P
Číslo předpisu 18/1979 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 1. 1979
Platnost od 5. 3. 1979
Účinnost od 1. 7. 1979
Novelizuje předpis 151/1969 Sb.
Ruší předpis 212/1910 ř.z., 435/1941 Sb., 334/1945 Ú.l., 55/1960 Sb., 121/1961 Sb.
Provádí předpis 41/1957 Sb., 174/1968 Sb., 24/1972 Sb.
Novelizován předpisem 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb., 118/2003 Sb., 393/2003 Sb.