ikona Pikona R
295/2011 Sb. - Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
295/2011 Sb. - Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
ikona P
Číslo předpisu 295/2011 Sb.
Částka 104
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 14. 9. 2011
Platnost od 12. 10. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Provádí předpis 167/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Nařízení vlády stanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.

Účinnost 1.1.2012.