ikona Pikona R
169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
ikona P
Číslo předpisu 169/2016 Sb.
Částka 65
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 5. 2016
Platnost od 31. 5. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Provádí předpis 134/2016 Sb.
Novelizován předpisem 405/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.