ikona Pikona R
170/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Znění účinné ke dni 7. 8. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
170/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
ikona P
Číslo předpisu 170/2016 Sb.
Částka 65
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 5. 2016
Platnost od 31. 5. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Provádí předpis 134/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek.
Paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.