ikona Pikona R
Zrušený - 13/2005 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině

Neplatné znění účinné ke dni 24. 2. 2017
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
13/2005 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině
ikona P
Číslo předpisu 13/2005 Sb. m. s.
Částka 6
Druh předpisu sdělení ministerstva
Přijat dne 28. 11. 2002
Platnost od 1. 10. 2004
Účinnost od 8. 2. 2005
Platnost do 24. 2. 2017
Zrušen předpisem 12/2017 Sb. m. s.
Anotace

Nová mezinárodní smlouva.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. října 2000 byla ve Florencii přijata Evropská úmluva o krajině. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 28. listopadu 2002.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval.
Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 3. června 2004.
Úmluva vstoupila v platnost dne 1. března 2004.
Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. října 2004.