ikona Pikona R
394/2011 Sb. - Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
394/2011 Sb. - Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů
ikona P
Číslo předpisu 394/2011 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška ČBÚ
Přijat dne 5. 12. 2011
Platnost od 12. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Provádí předpis 61/1988 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Vyhláškou Českého báňského úřadu se stanoví sídla obvodních báňských úřadů.

Účinnost 1.1.2012.