ikona Pikona R
251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce
ikona P
Číslo předpisu 251/2005 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Platnost od 29. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §47 odst. 4 až 6 nabývají účinnosti dne 29.6.2005.
Novelizován předpisem 252/2005 Sb., 230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb., 73/2011 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 64/2014 Sb., 136/2014 Sb., 247/2014 Sb., 250/2014 Sb., 81/2015 Sb., 47/2016 Sb., 88/2016 Sb., 93/2017 Sb., 205/2017 Sb., 206/2017 Sb., 225/2017 Sb., 327/2017 Sb., 176/2019 Sb., 285/2020 Sb.
Prováděn předpisem 266/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o inspekci práce.
Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.
Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení §47 odst. 4 až 6, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (29.6.2005).