ikona Pikona R
9/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
9/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
ikona P
Číslo předpisu 9/2002 Sb.
Částka 5
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 26. 11. 2001
Platnost od 14. 1. 2002
Účinnost od 1. 4. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem 14. ledna 2002, ustanovení § 6 odst. 3 a § 9 a 10 nabudou účinnosti dnem zveřejnění příslušné sektorové přílohy k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nejpozději však dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a ustanovení § 1 odst. 6, § 5 odst. 4, § 6 odst. 4 § 9 odst. 4 a těch částí ustanovení příloh k tomuto nařízení, jež se týkají zplnomocněného zástupce nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 194/2000 Sb.
Ruší předpis 194/2000 Sb.
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Novelizován předpisem 342/2003 Sb., 198/2006 Sb.