ikona Pikona R
274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
ikona P
Číslo předpisu 274/2001 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 7. 2001
Platnost od 2. 8. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení §45 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 500/1990 Sb., 565/1990 Sb., 455/1991 Sb., 151/2000 Sb., 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb., 39/2015 Sb., 250/2016 Sb., 183/2017 Sb., 193/2017 Sb., 225/2017 Sb.
Prováděn předpisem 428/2001 Sb.