ikona Pikona R
76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
ikona P
Číslo předpisu 76/2002 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 2. 2002
Platnost od 1. 3. 2002
Účinnost od 1. 3. 2002
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2003, s výjimkou ustanovení §5 a 6, která nabývají účinnosti 1.3.2002.
Pr. př. je v úplném znění 435/2006 Sb.
Novelizuje předpis 309/1991 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 368/1992 Sb., 289/1995 Sb., 166/1999 Sb., 258/2000 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb.
Novelizován předpisem 521/2002 Sb., 437/2004 Sb., 695/2004 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 25/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 69/2013 Sb., 64/2014 Sb., 39/2015 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb.
Prováděn předpisem 554/2002 Sb., 63/2003 Sb., 368/2003 Sb., 572/2004 Sb., 288/2013 Sb.