ikona Pikona R
274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
274/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
ikona P
Číslo předpisu 274/2011 Sb.
Částka 97
Druh předpisu vyhláška České národní banky
Přijat dne 5. 9. 2011
Platnost od 23. 9. 2011
Účinnost od 23. 9. 2011
Provádí předpis 136/2011 Sb.
Novelizován předpisem 418/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví

 1. počty tuzemských bankovek a mincí v souvislosti s požadavkem na jejich balení a způsob jejich balení (§7 odst. 7 zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon"),
 2. standardy zpracování tuzemských bankovek a mincí (§7 odst. 7 zákona),
 3. popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh a způsob jejich předávání České národní bance (§8 odst. 3 zákona),
 4. postup při zadržování podezřelých bankovek a mincí, náležitosti potvrzení o jejich zadržení a postup při jejich předávání České národní bance (§12 odst. 6 zákona),
 5. rozsah specifikace transakce provedené neanonymním zařízením (§11 odst. 3 zákona),
 6. postup při výměně tuzemských bankovek, které nejsou celé nebo celistvé (§10 odst. 5 zákona),
 7. podmínky, za kterých lze zhotovit nebo prodat reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek a mincí a předměty úpravou je napodobující (§14 zákona),
 8. vzor formuláře žádosti o povolení ke zpracování tuzemských bankovek a mincí a obsah jeho příloh, vzor formuláře oznámení změny a obsah jeho příloh (§17 odst. 1, §18 odst. 2),
  i) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí (§21 odst. 5 zákona),
 9. rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací o místech, v nichž zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí, o změnách těchto zařízení a o zpracování tuzemských bankovek a mincí (§23 odst. 3 zákona),
 10. druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení (§33 odst. 7 zákona).

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ - §24
Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí oznamují České národní bance informace podle §20 poprvé za rok 2013.

Účinnost 23.9.2011.