ikona Pikona R
272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ikona P
Číslo předpisu 272/2011 Sb.
Částka 97
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 24. 8. 2011
Platnost od 23. 9. 2011
Účinnost od 1. 11. 2011
Ruší předpis 148/2006 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb., 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 217/2016 Sb., 241/2018 Sb., 30/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a
  2. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

PŘEDMĚT ÚPRAVY
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
  2. hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb,
  3. hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb,
  4. způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se zrušuje.

Účinnost 1.11.2011.