ikona Pikona R
246/2001 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Znění účinné ke dni 24. 9. 2020
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
246/2001 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
ikona P
Číslo předpisu 246/2001 Sb.
Částka 95
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 6. 2001
Platnost od 23. 7. 2001
Účinnost od 23. 7. 2001
Ruší předpis 21/1996 Sb.
Provádí předpis 133/1985 Sb.
Novelizován předpisem 221/2014 Sb.