ikona Pikona R
99/2000 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované)

Znění účinné ke dni 22. 2. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
99/2000 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované)
ikona P
Číslo předpisu 99/2000 Sb. m. s.
Částka 42
Druh předpisu sdělení ministerstva
Přijat dne 16. 1. 1992
Platnost od 23. 9. 2000
Účinnost od 10. 10. 2000