ikona Pikona R
101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
ikona P
Číslo předpisu 101/2005 Sb.
Částka 30
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 26. 1. 2005
Platnost od 1. 3. 2005
Účinnost od 1. 3. 2005
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.
Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

Účinnost 1.3.2005.