ikona Pikona R
634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2