ikona Pikona R
634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2